top of page

Intrebări frecvente Casa Verde 2023

 • Este eligibil proiectul dacă am viză de flotant la adresa imobilului unde doresc să îl implementez? 

Nu. Este nevoie ca adresa de domiciliu să coincidă cu cea de implementare. Viza de flotant stabilește reședința, nu domiciliul. 

 • Ce document trebuie să obțin de la ANAF? 

Este nevoie sa obțineți certificatul de atestare fiscală (fără datorii către bugetul de stat) de la ANAF. Nu se acceptă adeverință de venit ANAF, cazier fiscal sau orice alt document emis de ANAF. 

 • Casa mea face parte dintr-un șir de case (case înșiruite). Este eligibil proiectul? 

Dacă există o carte funciară colectivă cu mai mult de 2 unități locative, atunci proiectul nu este eligibil. Se acceptă doar proiecte în care sunt maxim 2 unități locative (duplex). În general, pentru un imobil înscris într-o carte funciară cu număr de tipul xxxx-C1-U2, este necesară copia cărții funciare colective.  

 • Vreau să instalez sistemul fotovoltaic pe teren. Am un teren intabulat, dar locuința nu este intabulată. Pot să beneficiez de finanțare? 

Nu. Chiar dacă se dorește instalarea pe teren, tot trebuie îndeplinită condiția de a avea o construcție intabulată cu destinația exclusiv locuință. 

 • Am un proiect aprobat în cadrul sesiunii Casa Verde 2021 pentru care am încheiat/urmează să închei contract de finanțare. Pot renunța la acest proiect și să mă înscriu în cadrul sesiunii Casa Verde 2023? 

Nu. Beneficiarul declară prin înscrierea în noua sesiune că nu se află în niciuna din aceste situații. 

 • La locul de implementare se desfășoară activități economice. Mă pot înscrie în program? 

Conform ghidului, nu sunt eligibile proiectele în care imobilul pe care se implementează este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau entități economice care desfășoară activități economice. 

 • Am ipotecă imobiliară pe imobil. Pot solicita finanțare? 

Da.  

 • Construcția apare cu altă destinație în cartea funciară (ex: construcție industrială, hală, anexă gospodărească, casă de vacanță, centru cultural, centru edilitar etc). Pot beneficia de finanțare? 

Nu. Conform ghidului acestei sesiuni, din cartea funciară trebuie sa reiasă faptul că imobilul are destinația exclusiv pentru locuință. 

 • În extrasul de carte funciară apar sarcini în favoarea unor persoane fizice (ex. Ipotecă, uzufruct viager, habitație, etc.). Mă pot înscrie în programul Casa Verde? 

Da. Imobilul nu trebuie să fie afectat de sarcini în favoarea unor persoane juridice sau entități economice care desfășoară activități economice. 

 • Conform extrasului de carte funciară, dreptul de proprietate asupra casei este înscris provizoriu în cartea funciară. Pot solicita finanțare? 

Nu. Conform Ghidului, nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară. 

 • Sunt proprietarul unei case intabulate, dar doresc să implementez proiectul pe teren. Terenul, însă, aparține Primăriei. Sunt eligibil? 

Da, dacă aveți drept de folosință asupra terenului. Conform Ghidului, în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar sau să aibă drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren.  

 • Cum se face înscrierea în program? 

Solicitantul se va înscrie singur pe platforma informatică a AFM. AFM va publica procedura de înscriere. Vom reveni cu detalii. 

 

 • Exista un model de cerere de finantare ce trebuie completat și semnat de către solicitant și coproprietari? 

Cel mai probabil, pentru simplificarea procedurii de înscriere, înscrierea efectivă pe platforma AFM (completand anumite câmpuri și fiind de acord cu anumite condiții) va înlocui cererea de finanțare semnată olograf de către solicitant (model Anexa 3 din propunerea de Ghid). 

 

 • În ce format trebuie să fie pregătite documentele? 

Documentele ar trebui să fie scanate în format .pdf și să fie lizibile. Cel mai probabil, informații despre rezoluție, dimensiune maximă, etc. vor fi publicate de către AFM în procedura de înscriere. 

 

 • Este nevoie să obțin documentele și pe numele co-proprietarului? Acesta semnează vreo declarație prin care își dă acordul? 

Nu. Documentele de înscriere trebuie obținute doar pentru solicitant, nu și pentru eventualii coproprietari. Conform propunerii de Ghid, nu se mai solicită acordul / declarația coproprietarului. 

 

 • Suntem mai mulți coproprietari. Cine ar trebui să solicite finanțarea? 

Solicitantul ar trebui să fie, pe lângă proprietar / co-proprietar al imobilului, și titular al contractului de energie, întrucât procedura de racordare a sistemului fotovoltaic la rețeaua națională se va realiza în numele acestuia. Dacă înscrierea se realizează de către unul dintre proprietari care nu este și titular al contractului de energie, până în momentul implementării trebuie să se realizeze preluarea contractului de energie de către beneficiarul finanțării. 

 • Vreau să instalez sistemul fotovoltaic pe teren. Am un teren intabulat, dar locuința nu este intabulată. Pot să beneficiez de finanțare?

Nu. Chiar dacă se dorește instalarea pe teren, tot trebuie îndeplinită condiția de a avea o construcție intabulată cu destinația exclusiv locuință.

bottom of page